5 tips bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector komt steeds vaker voor. Sommige ondernemers maken zelf de keuze om te stoppen uit vrije wil. Helaas voelen steeds meer agrarisch ondernemers zich gedwongen of worden zij gedwongen om met het bedrijf te stoppen. De oorzaken van een bedrijfsbeëindiging kunnen op verschillende vlakken liggen. Denk daarbij regelgeving, financiële, of lichamelijke problemen, leeftijd, gebrek aan een opvolger, psychische klachten, burn-out of bijvoorbeeld relatieproblemen.

AgroCoach begeleidt regelmatig ondernemers die geconfronteerd worden met bedrijfsbeëindiging. Ik treed op als gesprekspartner, begeleider en/of klankbord en help u (en uw gezin en/of partner) zo door deze intensieve periode heen, op weg naar een nieuwe toekomst. Ik geef op deze pagina 5 tips bedrijfsbeëindiging.

“Stoppen met boeren is stoppen met een levenswijze”

onzekerheid voor boeren nog niet weg

5 tips bedrijfsbeëindiging, hoe verder?

Stoppen met het bedrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Er moet heel veel geregeld worden en belangrijke keuzes worden gemaakt. Hoe blijf je overeind in deze turbulente periode? 5 tips bedrijfsbeëindiging:

  • 1. Erken uw gevoelens

  Het is niet vreemd als u heftige gevoelens hebt bij het proces van bedrijfsbeëindiging. Ieder mens reageert anders op ingrijpende veranderingen in zijn of haar leven. Geef toe dat het pijn doet of dat u teleurgesteld, boos, verdrietig of wellicht opgelucht bent.

   

  • 2. Lucht uw hart

  Praten met anderen kan heel helpend zijn en veel opluchting geven. U kunt daarbij denken aan een partner, familielid, vriend of vertrouwenspersoon. Wellicht kan een collega die al eerder door dit proces heen ging u helpen met zijn / haar ervaringen. Uw gesprekspartner lost de problemen niet op maar kan wel helpen in het verwerken er van.

   

  • 3. Zoek hulp

  Als het niet goed met u gaat, is het verstandig hulp te zoeken. Dit is voor heel veel agrarisch ondernemers echt een lastige stap. “Ik kan het zelf wel, dat heb ik toch niet nodig?” zijn veel gehoorde argumenten. Soms is een bezoek aan de huisarts een eerste goede keuze. Deze zal afhankelijk van uw situatie doorverwijzen naar bijvoorbeeld psychische hulpverlening. Voor veel boeren is dat (te) moeilijk. U kunt ook overwegen een gespecialiseerde coach in te schakelen.

   

  • 4. Neem de tijd

  Het verwerken en afwikkelen van een bedrijfsbeëindiging kost nou eenmaal tijd. Hoeveel tijd is per persoon en situatie verschillend. Er zijn mensen die zo snel mogelijk willen doorgaan en hun gevoelens wegstoppen of negeren. Er zijn ook mensen die blijven zitten in hun gevoelens. Beide situaties -te snel of te langzaam- zijn niet wenselijk. De tijd nemen is goed, maar wel met een doel, bijvoorbeeld er weer sterker uit komen.

   

  • 5. Bouw aan uw toekomst

  Iemand zei eens: “de toekomst is bedoeld het mooiste deel van je leven te zijn”. Als dat zo is dan is er hoop. U bent gestopt of gaat stoppen met uw bedrijf maar de wereld en uw leven hoeven hier niet op te houden. Werk daarom samen met AgroCoach aan een toekomstperspectief. Wat hebt u al aan mogelijkheden om weer een zinvolle invulling te geven aan uw leven? Wie kan u daar bij helpen?

Meer weten…

…over de begeleiding door AgroCoach?

Neem dan contact op door op onderstaande link te klikken en mij te bellen. Hier kunt u ook uw gegevens invullen en vragen stellen. U hoort dan zo snel mogelijk van mij!