AGRARISCHE CONFLICTHANTERING | AgroCoach Conflicthantering voor agrarisch ondernemers 

Tekst: Dik Veefkind – AgroCoach | Agrarische Conflicthantering
Verschenen online AgroCoach website, februari 2016.

Agrarische Conflicthantering & Agrarisch Mediator
Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. In de agrarische sector, waar veel wordt samengewerkt, zien we dat ook regelmatig gebeuren. Conflicten komen voor in huwelijken, gezinnen en families maar ook daarbuiten in de zakelijke- of collegiale werksfeer. De meeste conflicten ontstaan als gevolg van een gebrekkige communicatie tussen partijen. Als de communicatie niet goed verloopt of wegvalt, ontstaat vaak onbegrip en misverstanden waardoor het vertrouwen in elkaar wegvalt. Het gevolg daarvan is meestal een conflict.

Conflicten
Voordat we gaan kijken naar het proces van agrarische Conflicthantering en de rol van de agrarische mediator, eerst wat achtergronden over conflicten.

Mensen kunnen over het algemeen op verschillende manieren met een conflict omgaan:

 • Vermijden
  Er wordt niet meer over het conflict gesproken. Het blijft tussen twee partijen in staan en wordt niet uitgesproken of opgelost. Partijen moeten vaak erg op hun woorden letten om niet weer in het conflict te raken. Vaak zie je dat mensen steeds verder uit elkaar groeien of elkaar zoveel mogelijk proberen te vermijden. Geen prettige manier van omgaan met elkaar.

 • Vechten
  Het conflict wordt telkens opgerakeld, de emoties lopen weer hoog op en partijen zitten in een vicieuze cirkel waar men niet meer uit komt. Het behoeft geen uitleg dat deze situatie dodelijk is voor de sfeer en onderlinge verstandhoudingen. Het risico bestaat dat het conflict uit de hand gaat lopen en volledig escaleert.

 • Rechten
  Soms zien mensen geen andere uitweg meer dan een geschil aan de rechter voorleggen. Het probleem hiermee is dat een rechter boven partijen staat en vanuit die positie een bindend oordeel heeft. Het zou dus kunnen betekenen dat het oordeel in het nadeel van één of beide partijen uitvalt. Daarnaast is een procesgang erg duur (proceskosten, advocaten) kost het veel tijd en energie en is het zeker niet gericht op (behoud van) de relatie.

 • Beslechten
  Een conflict beslechten wil zeggen dat er op vreedzame wijze naar een oplossing wordt gezocht. Hier komt agrarische mediation om de hoek kijken. De agrarisch mediator helpt partijen om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk naar oplossingen van het geschil te zoeken.

Agrarische Conflicthantering
De laatste jaren is agrarische conflicthantering (conflictbemiddeling) sterk in opkomst. Steeds meer agrarisch ondernemers kiezen er voor om een conflict samen met een agrarisch mediator op te lossen. Het grote voordeel van het inschakelen van een agrarisch mediator is dat hij of zij de landbouwsector goed kent. Naast de kennis van de sector heeft gebruik maken van agrarische mediation en het inschakelen van een agrarisch mediator meer voordelen:

 • Agrarische conflicthantering kan langdurige en kostbare rechtszaken voorkomen;
 • De agrarisch mediator is neutraal en onpartijdig;
 • Agrarische conflicthantering is gericht op het vinden van aanvaardbare oplossingen voor alle betrokkenen;
 • De agrarisch mediator heeft oog voor het persoonlijke verhaal achter het conflict;
 • Bij agrarische conflicthantering werken partijen zelf mee aan de oplossingen, waardoor deze ook beter houdbaar zijn en nageleefd worden;
 • Agrarische conflicthantering kan snel tot oplossingen leiden;
 • De agrarisch mediator werkt discreet en vertrouwelijk;
 • Agrarische conflicthantering is -als men dat wil- mede gericht op het behoud van de relatie.

Agrarisch conflicthantering proces
Het agrarisch conflicthantering proces bestaat uit meerdere gesprekken. De agrarisch mediator treedt op als gespreksleider. Tijdens de gesprekken zal de agrarisch mediator elke partij de gelegenheid geven zich uit te laten over feiten, gebeurtenissen en gevoelens welke tot het conflict hebben geleid. De agrarisch mediator zal partijen stimuleren zelf oplossingen aan te dragen om het conflict te beëindigen. Het succes van het agrarisch mediation proces is afhankelijk van de bereidheid van partijen om naar elkaar te luisteren en de wil om gezamenlijk tot een oplossing van het conflict te komen.

Agrarische conflicthantering is in alle situaties toepasbaar waar conflicten spelen op het bedrijf of in het gezin/leven van een agrarisch ondernemer. Je kunt daarbij denken aan conflicten in een gezin, huwelijk, familie, collega’s, buren, leveranciers, afnemers of de overheid.

Meer informatie over agrarische conflicthantering? Bel met Dik Veefkind (06-53583325) of vul je gegevens in op deze website bij het tabblad ‘contact’.