AGRIMEDIATOR Friesland | AgroCoach AGRIMEDIATION 

Tekst: Dik Veefkind – AgroCoach | Agrmediator Friesland
Verschenen online AgroCoach website, februari 2016.

Agrimediation
Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. In de agrarische sector, waar veel wordt samengewerkt, zien we dat ook regelmatig gebeuren. Conflicten komen voor in huwelijken, gezinnen en families maar ook daarbuiten in de zakelijke- of collegiale werksfeer. De meeste conflicten ontstaan als gevolg van een gebrekkige communicatie tussen partijen. Als de communicatie niet goed verloopt of wegvalt, ontstaat vaak onbegrip en misverstanden waardoor het vertrouwen in elkaar wegvalt. Het gevolg daarvan is meestal een conflict.

Conflicten
Voordat we gaan kijken naar het proces van agrimediation en de rol van de agrimediator, eerst wat achtergronden over conflicten.

Mensen kunnen over het algemeen op verschillende manieren met een conflict omgaan:

 • Vermijden
  Er wordt niet meer over het conflict gesproken. Het blijft tussen twee partijen in staan en wordt niet uitgesproken of opgelost. Partijen moeten vaak erg op hun woorden letten om niet weer in het conflict te raken. Vaak zie je dat mensen steeds verder uit elkaar groeien of elkaar zoveel mogelijk proberen te vermijden. Geen prettige manier van omgaan met elkaar.

 • Vechten
  Het conflict wordt telkens opgerakeld, de emoties lopen weer hoog op en partijen zitten in een vicieuze cirkel waar men niet meer uit komt. Het behoeft geen uitleg dat deze situatie dodelijk is voor de sfeer en onderlinge verstandhoudingen. Het risico bestaat dat het conflict uit de hand gaat lopen en volledig escaleert.

 • Rechten
  Soms zien mensen geen andere uitweg meer dan een geschil aan de rechter voorleggen. Het probleem hiermee is dat een rechter boven partijen staat en vanuit die positie een bindend oordeel heeft. Het zou dus kunnen betekenen dat het oordeel in het nadeel van één of beide partijen uitvalt. Daarnaast is een procesgang erg duur (proceskosten, advocaten) kost het veel tijd en energie en is het zeker niet gericht op (behoud van) de relatie.

 • Beslechten
  Een conflict beslechten wil zeggen dat er op vreedzame wijze naar een oplossing wordt gezocht. Hier komt agrarimediation om de hoek kijken. De agrimediator helpt partijen om met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk naar oplossingen van het geschil te zoeken.

Agrimediation
De laatste jaren is agrimediation (door de agrimediator) sterk in opkomst. Steeds meer agrarisch ondernemers kiezen er voor om een conflict samen met de agrimediator Friesland op te lossen. Het grote voordeel van het inschakelen van de agrimediator Friesland is dat hij of zij de landbouwsector goed kent. Naast de kennis van de sector heeft gebruik maken van agrimediation en het inschakelen van de agrimediator Friesland meer voordelen:

 • Agrimediation kan langdurige en kostbare rechtszaken voorkomen;
 • De agrimediator is neutraal en onpartijdig;
 • Agrimediation is gericht op het vinden van aanvaardbare oplossingen voor alle betrokkenen;
 • De agrimediator heeft oog voor het persoonlijke verhaal achter het conflict;
 • Bij agrimediation werken partijen zelf mee aan de oplossingen, waardoor deze ook beter houdbaar zijn en nageleefd worden;
 • Agrimediation kan snel tot oplossingen leiden;
 • De agrimediator werkt discreet en vertrouwelijk;
 • Agrimediation is -als men dat wil- mede gericht op het behoud van de relatie.

Het agrimediation proces
Het agrimediation proces bestaat uit meerdere gesprekken. De agrimediator treedt op als gespreksleider. Tijdens de gesprekken zal de agrimediator elke partij de gelegenheid geven zich uit te laten over feiten, gebeurtenissen en gevoelens welke tot het conflict hebben geleid. De agrimediator zal partijen stimuleren zelf oplossingen aan te dragen om het conflict te beëindigen. Het succes van het agrimediation proces is afhankelijk van de bereidheid van partijen om naar elkaar te luisteren en de wil om gezamenlijk tot een oplossing van het conflict te komen.

Agrimediation is in alle situaties toepasbaar waar conflicten spelen op het bedrijf of in het gezin/leven van een agrarisch ondernemer. Je kunt daarbij denken aan conflicten in een gezin, huwelijk, familie, collega’s, buren, leveranciers, afnemers of de overheid.

Meer informatie over agrimediation? Bel met Dik Veefkind (06-53583325) of vul je gegevens in op deze website bij het tabblad ‘contact’.