Bedrijfsopvolging: hoe doe je dat?

In veel boerengezinnen is praten over de bedrijfsopvolging niet makkelijk. Het gaat over toekomst, geld en emotie. Hoe ga je het gesprek aan zonder dat het fout loopt?

Een verschil van mening over de financiële afwikkeling, onzekerheid over de toekomst, of verschillende ideeën over de bedrijfsvoering maken het dan nog lastiger. Maar ook allerlei emotionele- en relationele zaken kunnen een grote rol spelen, zoals moeilijkheden in de samenwerking tussen de overdrager en de opvolger, of vragen rondom de rol van vader en moeder na de overdracht. Ook andere zaken kunnen een rol spelen. Hoe moet de bedrijfsopvolging geregeld worden als er meer belangstellende kinderen voor het bedrijf zijn? En hoe licht je de overige kinderen en eventueel aangetrouwde kinderen in?

Een goede communicatie is de sleutel tot een succesvolle bedrijfsopvolging!

Als je niet oppast ontstaat er al snel onbegrip, ruzie of een conflict, en wordt de bedrijfsopvolging een struikelblok. Om een bedrijfsopvolging te bespreken en succesvol uit te voeren, zul je met externe specialisten en met elkaar moeten samenwerken en overleggen. Als je dit goed wilt doen dan is communicatie onmisbaar. Je kunt het beste financiële en fiscale advies gekregen hebben, het wel of niet slagen van jullie bedrijfsopvolging hangt af van hoe goed jullie met elkaar kunnen communiceren, ook als je adviseurs weer vertrokken zijn.

AgroCoach helpt en begeleidt jullie tijdens de bedrijfopvolging

Naast de inhoudelijke zaken zoals overnamesom, lening bij een bank, fiscale zaken, testament, of een meerjarenbegroting, is het proces voor de werkelijke bedrijfsopvolging net zo belangrijk. Zijn de verwachtingen tussen overdragers en opvolgers duidelijk? Zijn er goede financiële afspraken gemaakt? Hoe zit het met de rol van de overdragers na de overname? Is de overige familie betrokken bij het overnameproces? AgroCoach helpt jullie om het proces van opvolging zorgvuldig te laten verlopen en zorgt er voor dat er goede onderlinge afspraken gemaakt worden.