Bedrijfsovername en communicatie struikelblok of sleutel ?

In veel boerengezinnen is communiceren over de bedrijfsovername niet makkelijk. Het is een ingewikkelde materie, en je hebt er niet dagelijks mee te maken. Als ondernemer ben je gemiddeld twee keer in je leven betrokken bij een bedrijfsovername. Bedrijfsovername en communicatie struikelblok of sleutel ?

Een verschil van mening over de financiële afwikkeling, onzekerheid over de toekomst, of verschillende ideeën over de bedrijfsvoering maken het dan nog lastiger. Maar ook allerlei emotionele- en relationele zaken kunnen een grote rol spelen, zoals moeilijkheden in de samenwerking tussen de overdrager en de opvolger, of vragen rondom de rol van vader en moeder na de overdracht. Ook andere zaken kunnen een rol spelen. Hoe moet de overdracht geregeld worden als er meer belangstellende kinderen voor het bedrijf zijn? En hoe licht je de overige kinderen en eventueel aangetrouwde kinderen in?

Een goede communicatie is de sleutel tot een succesvolle bedrijfsoverdracht!

Als je niet oppast ontstaat er al snel onbegrip, ruzie of een conflict, en wordt de bedrijfsoverdracht een struikelblok. Om een bedrijfsoverdracht te bespreken en succesvol uit te voeren, zul je met externe specialisten en met elkaar moeten samenwerken en overleggen. Als je dit goed wilt doen dan is communicatie onmisbaar. Je kunt het beste financiële en fiscale advies gekregen hebben, het wel of niet slagen van jullie bedrijfsoverdracht hangt af van hoe goed jullie met elkaar kunnen communiceren, ook als je adviseurs weer vertrokken zijn.

Goed communiceren, kan ik dat leren?

Ja, dat kan! Met het juiste gereedschap en wat oefening lukt het veel mensen om goed met elkaar te communiceren. Ook tijdens gesprekken waar veel op het spel staat.