Agrarische bedrijfsovername: hoe doe je dat?

In veel boerengezinnen is praten over de bedrijfsovername niet makkelijk. Het is een ingewikkelde materie, en je hebt er niet dagelijks mee te maken. Als ondernemer ben je gemiddeld twee keer in je leven betrokken bij een bedrijfsovername.

Een verschil van mening over de financiële afwikkeling, onzekerheid over de toekomst, of verschillende ideeën over de bedrijfsvoering maken het dan nog lastiger. Maar ook allerlei emotionele- en relationele zaken kunnen een grote rol spelen, zoals moeilijkheden in de samenwerking tussen de overdrager en de opvolger, of vragen rondom de rol van vader en moeder na de overdracht. Ook andere zaken kunnen van invloed zijn: hoe moet de agrarische bedrijfsovername geregeld worden als er meer belangstellende kinderen voor het bedrijf zijn? En hoe licht je de overige kinderen en eventueel aangetrouwde kinderen in?

 

Wil je tips? kijk onderaan deze pagina! We verzorgen ook een speciale training

Een goede communicatie is de sleutel tot een succesvolle agrarische bedrijfsovername!

Om een bedrijfsovername te bespreken en succesvol uit te voeren, zul je met externe specialisten (bijv. een fiscalist, een bank of adviseur) en met elkaar moeten samenwerken en overleggen. Als je dit goed wilt doen dan is communicatie onmisbaar. Je kunt het beste financiële- en fiscale advies gekregen hebben, het wel of niet slagen van jullie bedrijfsoverdracht hangt af van hoe goed jullie met elkaar kunnen communiceren, ook als je adviseurs weer vertrokken zijn. AgroCoach helpt jullie om de communicatie op gang te houden. Samen letten we op voldoende voortgang en het behalen van het beste resultaat.

AgroCoach helpt en begeleidt jullie tijdens het overnameproces

Naast de inhoudelijke zaken zoals overnamesom, lening bij een bank, fiscale zaken, testament, of een meerjarenbegroting, is het maken van duidelijke afspraken  belangrijk. Zijn de verwachtingen tussen overdragers en overnemers duidelijk? Zijn er goede financiële afspraken gemaakt? Hoe zit het met de rol van de overdragers na de overname? Is de overige familie betrokken bij het overnameproces? AgroCoach helpt jullie om het proces van overname zorgvuldig te laten verlopen. Samen zorgen we er voor dat er goede onderlinge afspraken gemaakt worden.

Tips & checklist voor een succesvolle agrarische bedrijfsovername

  • Begin op tijd! Een overnameproces duurt zomaar 5 tot 8 jaar
  • Besteed aandacht aan jullie relatie en communicatie (ouders, kinderen, partners, familie). Dit zijn zeer belangrijke sleutels voor succes!
  • Spreek je verwachtingen naar elkaar toe uit; wat verwacht je van elkaar?
  • Werk een bedrijfs- en toekomstvisie uit. Hebben jullie hetzelfde doel voor ogen?
  • Werk een stappenplan uit. Wat willen jullie over 5 tot 8 jaar bereikt hebben? Wat is daar voor nodig? Wie doet wat?
  • Denk goed na over je ondernemersvaardigheden. Ben je geschikt om het bedrijf te leiden? Waarom wel? Waarom niet?
  • Op welke gebieden moet je je inzicht en vaardigheden nog vergroten? Hoe ga je dat doen?
  • Ga het gesprek aan met een collega die al ervaring met bedrijfsovername heeft. Wat zou hij / zij jou adviseren?
  • Blijf in gesprek met elkaar, ook met de overige betrokkenen (bijv. familie)
  • Schakel tijdig hulp en kennis in van experts. Denk daarbij aan een adviseur (bank, accountant, fiscalist, etc.) of een coach

 


Om je nog verder te helpen ontwikkelden we een checklist bedrijfsovername:

Download hier de checklist en bekijk de trainingsmogelijkheden


 

Heb je vragen of hulp nodig? Je mag me altijd bellen of mailen! Telefoon: 06-53583325 of mail naar: info@agrocach.nl Tip: lees de artikelen hieronder