Agrarische Mediation

AgroCoach is dé agrarische mediator voor de agrarische ondernemer en zijn gezin op het gebied van conflictbemiddeling (mediation).
Agrarische mediation wordt vaak ingezet als men niet zelf meer uit een meningsverschil of conflict kan komen, maar dat wel wil.

Overweegt u een Agrarische Mediator? Doe nu de Mediation check!

AgroCoach = Agrarische Mediation

Waarom Agrarische Mediation?

Praten over problemen of conflicten vinden veel mensen moeilijk. Ook in de agrarische sector is dat zo. In een agrarische onderneming zijn privébelangen en zakelijke belangen nauw met elkaar verbonden. Door de steeds groter wordende bedrijven en strengere wet- en regelgeving nemen de financiële en juridische risico’s toe.
Maar ook het verschil in inzicht of verschillende visies over de te kiezen ontwikkeling voor een onderneming, of grote karakterverschillen tussen betrokken personen binnen een bedrijf of het gezin, kunnen vaak spanningen met zich meebrengen in het leven van de ondernemer en zijn familie.

Conflict

Een fors meningsverschil kan dan zomaar uitgroeien tot een stevig conflict. Denk hierbij aan huwelijksconflicten, conflicten tussen ouders en kinderen, maten/vennoten in de onderneming of bijvoorbeeld tussen of met personeelsleden. Maar het komt ook regelmatig voor dat er conflicten zijn tussen agrariërs en hun buren, tussen agrariërs en de overheid of tussen agrariërs en hun toeleveranciers. Dit soort conflicten heeft altijd een remmende werking op het welbevinden van de betrokkenen en op het (financiële) resultaat van de onderneming.

 

 

De Erfbetreder

Over Agrarische Mediation

Agrarische Mediator

Een conflict komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is vaak veel aan vooraf gegaan. Als het niet meer lukt om samen tot een oplossing te komen, kiezen partijen in de agrarische sector er steeds vaker voor om een neutrale Agrarische Mediator of bemiddelingsdeskundige in te schakelen. Zo voorkomen zij het groter worden van de problemen. Het inschakelen van een advocaat of rechter, wat veel grotere financiële en emotionele gevolgen heeft, kan vaak worden voorkomen. Een Mediator is goedkoper, werkt sneller en heeft daarnaast oog voor de relatie.

Doel van Agrarische Mediator

Het doel van AgroCoach agrarische mediation is om op professionele, onpartijdige wijze te helpen het gesprek tussen betrokken partijen binnen de agrarische sector te bewerkstelligen zodat een conflict tussen deze partijen opgelost kan worden.

Welke conflicten?

AgroCoach Agrarische Mediation bemiddelt in de agrarische sector bij:

  • Familieproblemen
  • Problemen tussen ouders en kinderen (bijv. onderlinge relaties, verschil in bedrijfsvisie of de bedrijfsovername)
  • Huwelijksproblemen en echtscheidingen
  • Personeelsproblemen (functioneren of ontslag)
  • Problemen met afnemers en leveranciers
  • Problemen met buren
  • Problemen met de overheid
  • Problemen met belangenorganisaties (natuur- en milieu)

Het Agrarisch Mediation traject

Het mediationtraject bestaat uit meerdere gesprekken. De Agrarische Mediator begeleidt deze gesprekken en helpt de betrokken partijen om met elkaar te communiceren, om de dialoog met elkaar aan te gaan. Dat is zijn vak. Het voeren van de gesprekken is vrijwillig, vertrouwelijk en vrijblijvend. De deelnemers willen zelf (vrijwillig) gezamenlijk tot een oplossing komen, en stellen alles in het werk deze oplossing door middel van mediation te bereiken. Wat tijdens de bijeenkomsten wordt besproken is en blijft geheim (vertrouwelijk). Een deelnemer kan eventueel eenzijdig besluiten de mediation voortijdig te beëindigen (vrijblijvend). Voor een succesvole agrarische mediation is wel commitment (toewijding) van alle partijen vereist.

AGRARISCH MEDIATOR VIDEO

Wie is….

Agrarisch Mediator Dik Veefkind van AgroCoach is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. Hij is een zogenaamde bemiddelingsdeskundige. Hij heeft een diploma behaald van een door het MfN (Mediation federatie Nederland) gecertificeerde opleiding, en is een ervaren bemiddelingsdeskundige. Dik Veefkind heeft ruime kennis van en werkervaring in de agrarische sector.

Meer over AgroCoach

Meer weten over Agrarische Mediation door AgroCoach?

NEEM DIRECT CONTACT OP!